درباره ما


شرکت رامش روژان ماندگار با تکیه بر تجارب به دست آمده در فضای تولید و فروش بازار داخلی و خارجی اقدام به توسعه و ترویج محصولات کینوا با برند مدیاف نموده است. تخصیص بخش بزرگی از مجموعه به عرضه کینوا و آموزش کشت آن و فرهنگ سازی در مصرف این محصول شگفت انگیز باعث شده تا در ابعاد گسترده تری بتوانیم نیاز بازار آن را تامین کنیم. همچنین صادرات کینوا ایرانی به دنیا گام بزرگی است که با همت تولید کنندگان و ارگان های مربوطه برداشته شده تا به امید خدا از این طریق سودآوری خوبی برای کشاورزان عزیز نیز در پی داشته باشد.